Home

De singel ≈ een gedicht.

Gigantisch Poëtisch Prentenboek van de Singel 80 x 200cm, dat een blijvende stroom van inspiratie voor verbinding tussen buurtbewoners schept.

 Onder leiding van  Ondine de Kroon

De Heemraadssingel is van iedereen. Door samen te werken aan een kunstwerk over de wijk wordt het contact tussen wijkbewoners en singelbewoners vergroot waardoor er sociale cohesie ontstaat. Door het nauwkeurig bestuderen van de natuur op de Singel worden de gebruikers zich meer bewust van de waarde van het groen. Door het bestuderen van de gevels wordt men zich bewust van de waarde van het erfgoed. Kunst is een universele taal die verbindt.

Het is een project over de Heemraadssingel waarin buurtgenoten, kunstenaars en niet-kunstenaars, kinderen en volwassenen meewerken aan een reuzenboek 80 x 200 cm, in ets en linoleumsnede. In het boek komen prenten over De Buitenwereld, de Bovenwereld en de Onderwereld van de Singel. Het idee is het reuzenboek aan de wijk te schenken. Door grafische te werken kun je immers meerdere afdrukken maken en cadeau doen (in dit geval aan de wijk). Het reuzenboek reist langs verschillende locaties in de wijk en wordt telkens aangevuld. Uiteindelijk wordt het overgedragen aan de Mariaschool die het reuzenboek adopteert. Iedereen kan het reuzenboek lenen om het weer aan te vullen. De geschiedenis en belevenissen rond de singel groeien in het boek door.

Het buurtboek, van textiel met een kaft van kurk exposeer ik augustus 2020 buiten op de Singel bij Staluse Pera tijdens de viering van het 50 jarig bestaan van de dansschool, twee dansers slaan de bladzijden om, waarna de bezoekers worden uitgenodigd met de bladzijden wandelen.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt het boek feestelijk overhandigd aan RKBS de Mariaschool.

Het boek zal regelmatig uit de kast getrokken kan worden zodat er pagina’s aan toegevoegd kunnen worden. Andere scholen en instellingen uit de wijk kunnen het boek lenen om de verbinding tussen de wijkbewoners duurzaam te maken.

Om te beginnen zal het boek zwerven langs verschillende de locaties waar aan het boek meegewerkt is, op de singel en in de wijk. De locaties maken publiciteit voor het project.

  • Staluse Pera
  • Volksuniversiteit
  • Buurtatelier
  • Wijkpaleis
  • Mariaschool
  • Thuis in West
  • Designcollege

 

De Heemraadssingel is het onderwerp van het boek, omdat zij als een ‘slagader’ door onze wijk loopt. Hier kan je op adem komen tussen het groen. Iedereen komt elkaar tegen op de Singel, rijk en arm.

De Singel is natuur. Een deel van het boek gaat over de bomen, dat deel wordt uitgevoerd in ets. Kinderen en jongeren gaan de singel op om daar details te tekenen. We maken afdrukjes die we in het boek naaien.

De huizen van de Singel met hun statige gevels maken je nieuwsgierig naar wat er zich achter de ramen afspeelt. Ondine de Kroon laat dit zien in een serie linoleumsneden (hoogdruk) van de huizen.  Daaraan wordt door de bewoners drukwerk toegevoegd, in ets, van de ‘binnenwereld’. De bewoners verbeelden de ziel van de Singel.

Een ander deel vormen de dieren en de mensen op de Singel tijdens het Singeldingenfestival kan iedereen onder leiding van kunstenaars van de Singel een bijdrage op een grote etsplaat tekenen.

Kunst

De beeldende talenten van ‘gewone’ mensenkomen samen in een kunstwerk. Dit zal leiden tot betrokkenheid met elkaar en met de publieke ruimte. Tijdens het maken van het boek voeren we een gesprek, van wie is de openbare ruimte? Wat betekend het voor jou om er kunst over te maken?