Home

Samen maken we een boek

Ik zie op de HeemraadssingeL:

 de moeders bij de speeltuin,

 de hondenuitlaters,

 de hangjongeren,

 de gemeentewerkers,

 de bewoners,

 de blowers,

de bladblazers,

 de Singeldingenbezoekers,

 de schoolkinderen,

 de tandartsen,

de kunstenaars…

Dora Dolz,

Staluse Pera,

Anna Blaman.

 Onder leiding van  Ondine de Kroon maken de buurtbewoners een gigantisch prentenboek van 80 x 200 cm.  Door samen te werken aan een kunstwerk over de wijk ontmoet je elkaar en wordt je trots op jezelf én je wijk.. Door nauwkeurig te kijken naar de natuur op de Singel worden we ons meer bewust van de waarde van het groen. Door het bestuderen van de gevels  worden we ons bewust van de waarde van het erfgoed. Het boek is beeldend, een taal die iedereen spreekt en die verbindt. Met dit project worden bijzondere groepen mensen bereikt, ook de meer introverte mens. De mensen en kinderen die minder ‘talig’ zijn kunnen met beelden vaak wel zeggen wat ze willen. Zij worden door het boek in contact gebracht met mensen die talig zijn; spontaan  ontstaat samenwerking.

Het Reuzenboek gaat over de Heemraadssingel waarin buurtgenoten, kinderen en volwassenen, kunstenaars en niet-kunstenaars, meewerken aan een reuzenboek 80 x 200 cm, in ets en linoleumsnede. In het boek staan prenten over De Buitenwereld, de Bovenwereld en de Onderwereld van de Singel. Het idee is het reuzenboek aan de wijk te schenken. Door grafische te werken kun je immers meerdere afdrukken maken en cadeau doen (in dit geval aan de wijk). Het reuzenboek reist langs verschillende locaties in de wijk en wordt telkens aangevuld. Uiteindelijk adopteert de Mariaschool het reuzenboek. Iedereen kan het reuzenboek lenen om het weer aan te vullen. De geschiedenis en belevenissen rond de Singel groeien in het boek door.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt het Reuzenboek feestelijk overhandigd aan RKBS de Mariaschool.

De Mariaschool adopteert het Reuzenboek en de bijbehorende expositiemobiel. Iedereen in de wijk die verder aan het boek wil werken kan het daarna lenen.

Het boek zal regelmatig uit de kast getrokken worden zodat er pagina’s aan toegevoegd kunnen worden. Andere scholen en instellingen uit de wijk kunnen het boek lenen om de verbinding tussen de wijkbewoners sociaal duurzaam te maken.

Om te beginnen zal het boek zwerven langs de verschillende de instanties waar aan het boek meegewerkt is; op de singel en in de wijk. De instanties maken publiciteit voor het project.

Iedere deelnemer wordt uitgenodigd voor de expositie op de andere locaties. Zo ontstaat verbinding tussen de deelnemers.

Staluse Pera

Het Reuzenboek, van textiel met een kaft van kurk zal herfst 2020 geëxposeerd worden buiten op de Singel bij Staluse Pera tijdens de viering van het 50 jarig bestaan van de dansschool. Twee dansers slaan in een dansact de bladzijden om, waarna de bezoekers worden uitgenodigd met de bladzijden als het ware te gaan ‘wandelen’.

 

Het boek maakt daarna een tocht langs de instanties die hebben deelgenomen en wordt daar geëxposeerd.

  • Volksuniversiteit
  • Buurtatelier
  • Wijkpaleis
  • Mariaschool
  • Nozepandje
  • Designcollege

De Buitenwereld:

De Heemraadssingel is het onderwerp van het boek, omdat zij als een ‘slagader’ door onze wijk loopt. Hier kan je op adem komen tussen het groen. Iedereen komt elkaar tegen op de Singel, rijk en arm, jong en oud, multicultureel Rotterdam.

De Bovenwereld:

De Singel is natuur. Een deel van het boek gaat over de bomen, dat deel wordt uitgevoerd in ets. Kinderen en jongeren gaan de singel op om details te tekenen. We maken afdrukjes die we in het boek op de pagina’s naaien.

De huizen van de Singel met hun statige gevels maken je nieuwsgierig naar wat er zich achter de ramen afspeelt. Ondine de Kroon laat dit zien in een serie linoleumsneden (ook wel hoogdruk genoemd) van de huizen.  Daaraan wordt door de bewoners drukwerk toegevoegd, in ets, van de ‘binnenwereld’. De bewoners verbeelden de ziel van de Singel.

Onderwereld:

Een ander deel vormen de dieren aan en in de Singel en de mensen. Tijdens het Singeldingenfestival kan iedereen onder leiding van kunstenaars van de Singel een bijdrage op een grote etsplaat tekenen.

 Kunst

De beeldende talenten van ‘gewone’ mensen komen samen in een kunstwerk. Dit zal leiden tot betrokkenheid met elkaar en met de publieke ruimte. Tijdens het maken van het Reuzenboek voeren we een gesprek; van wie is de openbare ruimte? Wat betekend het voor jou om er kunst over te maken?   Een verslag vind je op het blog. www.desingeleengedicht.com/blog