Home

De singel ≈ een gedicht.

Een gigantisch poëtisch prentenboek over de Heemraadsingel.

Ik heb de Heemraadssingel als kader gekozen, die als een ader door mijn wijk loopt en beschermd stadsgezicht is. Het gezicht van de Heemraadssingel is aan de buitenkant statisch, wat ik wil weergeven in een serie linoleumsneden (hoogdruk) van de huizen. De ziel wordt vertegenwoordigd door de bewoners, gebruikers; de ziel is alsmaar in beweging. De bewoners zijn de mensen die zich achter de vensters van de huizen bevinden, volwassenen en kinderen. De gebruikers zijn de spelende kinderen in de speeltuin, de hondenuitlaters, de hangjongeren, de joggers, de zwervers.
Ik wil door middel van een ambachtelijk creatief maakproces, een beeldend resultaat, een blijvende inspirerende stroom op gang brengen,
op de Singel. Ik wil diepdruk (ets en droge naald) aan de linoleumsneden toevoegen.

Tijdens het project wil ik een filosofisch gesprek en uitwisseling organiseren waarin de volgende vragen onderzocht worden; Wat is de waardebepaling van sociaal kapitaal, van cultureel kapitaal en intellectueel kapitaal? Wat is hun product, hun schoonheid en betrokkenheid? Hoe gaan we dit publiek maken? Waar neem ik het als expert over en wat moet daar tegenover staan? Wat is de waarde van mijn aandeel, van mijn lessen, van de interactie? Als ik het werk van anderen gebruik in mijn werk, blijft het dan mijn werk, of wordt het ons werk? Mag ik een ander zijn werk gebruiken? Hoe wisselen we uit? Wat is de waarde van het werk van de kinderen, amateurs, andere kunstenaars, hoe wordt dat geruild, hoe betaald? Ten slotte: Wat is de waarde van de publieke ruimte van de Singel? Wordt deze meer waard door dit project?
(Het lijkt me belangrijk en interessant dit gesprek op verschillende niveaus aan te gaan: Met kinderen, met volwassenen, met amateurs en professionals.)
Voortdurend heb ik overleg met de deelnemers over wat hun aandeel is en hoe deze gecommuniceerd en gewaardeerd wordt. Hiervan zal ik via de weblog verslag doen.
Ik wil met verschillende manieren van participatie experimenteren en er vervolgens een beeldende conclusie uit trekken. Het experiment zal uit de volgende te onderzoeken onderdelen bestaan:
Participeren: zelf een voorbeeld-onderdeel maken. Format verzinnen waarmee alle deelnemers aan de slag kunnen. Zij krijgen een opdracht om thuis te maken, beeldend. Wat zij aandragen wordt als uitgangspunt gebruikt.