Partners

 • De Groene Connectie  is een initiatief, dat groenstroken met elkaar verbindt binnen een route van 8 kilometer door het Gebiedsdeel Delfshaven. Een belangrijke ader daarin vormt de Heemraadssingel. Dit deel van de route zal komende seizoenen in het bijzonder onder de aandacht worden gebracht onder de noemer: “Van wie is de Heemraadssingel?”
 • Staluse Pera Al 50 jaar krijgen kinderen en volwassen uit de wijk hier balletles.
 • Volksuniversiteit Rotterdam Bestaat ruim 100 jaar je kunt hier o.a. kunstlessen volgen.
 • BuurtAtelier Iedereen uit Middelland Zuid kan hier terecht, activiteiten voor jong en iets ouder.
 • Singeldingen Ontmoetings doe-plek in het Heemraadsspark
 • Het Wijkpaleis- de plek om het te maken In het Wijkpaleis werken makers en bewoners aan een wijkbedrijf
 • Nozepandje: Dit is een gezellige buurthuiskamer in de Nozemanbuurt van het Nieuwe Westen. In de loop der jaren is hier een vaste groep vrijwilligers ontstaan die onder andere taallessen organiseren.
 • Thuis in West Thuis in West is een huiskamer voor de buurt iedereen mag hier thuis komen.
 • RK Maria Basisschool, buurtschool met leerlingen met allerlei culturele achtergronden.
 • Designcollege VMBO aan de Beukelsdijk waar de nadruk ligt op onderzoeken en creëren.
 • Stichting Bewonersvereniging Boulevard Bewonersvereniging van de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan.
 • Stichting Stokroos Begin 2005 is Stichting Stokroos gestart met de uitvoering van haar doel: het (financieel) ondersteunen en sponsoren van kunst en cultuuruitingen, met name beeldende kunst en vormgeving.
 • Forbo BV Krommenie Linoleumfabriek.